Nagrađeni za rad na razvoju e-kolegija
Petak, 16.12.2011.
Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci je na svojoj sjednici održanoj 14. studenog 2011. godine donijelo Odluku o rezultatima provedenog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj 2011./2012. godini.

Temeljem Pravilnika o  dodjeli financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija (KLASA: 602-04/11-01/02, URBROJ: 2170-57-01-11-99 od 10. svibnja 2011.), Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci donijelo je na sjednici održanoj 14. studenog 2011. godine Odluku o rezultatima provedenog natječaja za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj 2011./2012. godini.
 
Na Natječaj objavljen 21. rujna 2011. u propisanom je roku, do 15. listopada 2011., zaprimljeno 12 prijava. Za svaku prijavu određena su, temeljem Pravilnika, tri recenzenta. Prema uvjetima Natječaja, svaki prijavljeni projekt recenzenti su ocijenili prema sljedećim elementima:
·         doprinos razvoju kvalitete kolegija u skladu s postavljenim ishodima učenja, sadržajem i koncepcijom kolegija,
·         pedagoška, didaktičko-metodička i tehnička valjanost digitalnog obrazovnog materijala,
·         razina multimedijalnosti i interaktivnosti digitalnog obrazovnog materijala,
·         razina implementacije elemenata koje treba sadržavati pojedina kategorija digitalnog obrazovnog sadržaja,
·         mogućnost višekratnog i višestrukog korištenja digitalnog obrazovnog materijala,
·         kvaliteta financijske konstrukcije proračuna projekta.
 
Svaki od nabrojanih elemenata ocjenjivan je ocjenom 1-5, a ukupna ocjena jedne recenzije dobivena je kao umnožak svih dodijeljenih ocjena. Ukupna bodovna ocjena cijele prijave dobivena je kao zbroj ocjena svih recenzenata. Temeljem prikupljenih ocjena recenzenata dobiven je rang prijavljenih projekata, za koje je odlučeno da će financirati na način da se ukupni proračun za financiranje projekata (70.000,00 kn) raspodijeli na prijave rangirane 1-8.

Odluka o rezultatima Natječaja.