Hrvatsko - japanska suradnja
Petak, 16.12.2011.
Druga međunarodna znanstvena radionica Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation of Landslides, Derbis Flow and Floods, održava se u Rijeci od 15. - 17. 12. 2011. u novoj zgradi Građevinskog fakulteta na Sveučilišnom kampusu u okviru Hrvatsko-japanskog međunarodnog projekta - Risk identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje rizika klizanja i bujica u Hrvatskoj).

Voditelj Radionice s hrvatske strane je prof. dr. sc. Nevenka Ožanić (Sveučilište u Rijeci), a s japanske  prof. dr. sc. Hideaki Marui (Niigata University) predstavnik Japan Science and Technology Agency (JST).
Sveučilišta u Rijeci, Zagrebu i Splitu provode znanstveni bilateralni projekt s japanskim znanstvenicima pod naslovom Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje rizika klizanja i bujica u Hrvatskoj (Risk identification and land-use planning for disaster mitigation of landslides and floods in Croatia), započet u ožujku 2010. godine. Glavne teme projekta su monitoring klizišta s pilot područjima kraj Rijeke, Zagreba i Splita, daljinska istraživanja klizišta te monitoring bujica, blatnih tokova i poplava. Projekt se provodi na osnovi donacija opreme Japan International Cooperation Agency (JICA) koja donira opremu za monitoring uključujući software i hardware za obradu podataka za navedene teme. Uz prof. dr. sc.  Hideaki Maruia,  najznačajniji sudionik projekta je prof. Kyoji Sassa kao voditelj grupa za klizišta, koji je inicirao početak cijelog projekta. Prva Znanstvena radionica pod naslovom - 1st Workshop ‘INTERNATIONAL EXPERIENCE’ of the Croatia-Japan Project on “Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia” održana je u Dubrovniku 22.-24.11.2010.
Cilj druge znanstvene radionice bio je upoznati znanstveno okruženje s hidrotehničkim i geotehničkim opažanjima vezanim uz projekt te razmjena iskustava. Prvi dan Radionice bile su prezentacije sudionika u Projektu vezane uz dosadašnje aktivnosti, dok su drugi dan održane prezentacije znanstvenika iz susjednih zemalja (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, Crna Gora, Austrija i Italija) u kojima su prikazana iskustva vezana uz monitoring na lokalnim istražnim područjima (klizišta, blatni tokovi, bujice, poplave, monitoring). Treći je dan predviđen stručni izlet na klizište Grohovo (Rijeka) i Plitvička jezera.
Od  65 aktivnih sudionika, 36 je iz Japana i Hrvatske i 29 iz susjednih zemalja, a na Radionici sudjeluje i 50-ak studenata i gostiju. Radovi su tiskani u posebnoj knjizi Sažetaka izdavača Sveučilišta u Rijeci.

Brošura