Second Workshop of the Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation of Landslides, Debris Flow and Floods - Book of abstracts
alt Sveučilište u Rijeci                                                                          
Book of abstracts
ISBN 978-953-6953-26-4
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice pod brojem  121013046