Promovirani magistri ekonomije, NL, 20. 12. 2011.
altRIJEKA Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije magistara ekonomije – specijalista za marketing menadžment. Svečano su promovirani Vedrana Legović, Silvia Hunjadi Korošec, Sandra Svetić, Suzana Simichen Sopta, Oliver Travaš, Davorka Zubak, Darko Šepić, Nataša Brajković, Sandra Damjanović, Tina Štok i Andreja Ivec. (A. P.)