Roland Antulov doktorirao, NL, 23. 12. 2011.
 
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Procjena spolno ovisnih promjena mozga u bolesnika s multiplom sklerozom pomoću konvencionalnih i nekonvencionalnih mjerenja magnetnom rezonancijom« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija na Medicinskom fakultetu u Rijeci stekao je Roland Antulov. (A. P.)