Kristijan Žužić doktorirao, NL, 23. 12. 2011.
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Utjecaj selektivnih oblika ponude sredozemnih zemalja na turistički proizvod Istre« na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci doktorirao je Kristijan Žužić. Povjerenstvo su činili prof. dr. Dragan Magaš, prof. dr. Branka Berc-Radišić, prof. dr. Zdenko Cerović i prof. dr. Mato Bartoluci. (A. P.)