Promovirani novi magistri ekonomije, NL, 23 .12. 2011.
 
 
 
 
 
Nove magistrice i magistri ekonomijeRIJEKA Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije magistara ekonomije. Promovirani su: Žana Baretić, Ana Marija Sikirić, Ivona Šušnjar, Davorin Balaž, Josipa Žgela, Ingrid Dušić, Nikolina Stanivuković, Andrea Muškinja, Ines Nenadić, Iva Marin, Larisa Dokuzović, Ana Domladovac, Antonia Blaić, Sanja Mrkonja, Kristina Brandić, Karin Žužić, Melita Bosak, Kristina Veršić, Ivana Dabo, Andrea Brumnjak, Ivana Radočaj, Nikolina Satošek, Ivana Trošelj, Barbara Blečić, Dijana Brletić, Ana Klausberger, Marina Tomljanović, Marko Simić, Nikolina Ivinac, Lidija Magdić, Marija Trakoštanec, Petra Balent, Silvana Buljan, Marina Župan, Nikolina Ožanić, Maženka Horak, Tea Radić, Dino Đerđa, Ernes Jašarević, Željka Rožić, Marin Jelić, Vinko Zaninović, Nena Cerovac, Melita Čohilj, Barbara Čop, Deni Mehinović, Iva Crnković, Kristina Ljubičić, Valentina Antić, Sandra Janko, Ivana Krajinović, Nera Predovan, Dolores Semenčić, Tamara Vukelić, Šime Ercegović, Bernarda Babić, Martina Adlešić, Jelena Ninić, Sandra Ulaković, Kristina Nöthig, Hana Vučić, Vera Gašparović, Katarina Marković, Maja Patrk, Sanja Borković, Mihajl Đotlo, Vedrana Brusić, Matija Hafner, Damir Radović, Natalija Štefok, Anita Marić, Milena Bižić, Ana Božić, Andrea Rosanda, Ilija Marunica, Marina Tuček, Marin Zubović, Iva Mišković, Aleksandar Orlić, Sanja Dombrovski, Ivana Oužecki, Daša Višić, Veronika Komlenac, Mihaela Kepe, Karlo Markov, Anja Burić, Brankica Nikodić, Daria Toljanić, Petra Horvat, Nikolina Tokić, Tihana Poljak, Mario Stazić, Ivana Poštić, Danijela Sučević, Marina Barišić, Nikolina Grgas, Ana Raguž, Dean Ivetac, Zoran Kolar, Anita Bosak, Katja Milković, Tamara Lišnjić, Zoran Poturica, Mirjana Draženović, Karlo Belavić, Nikolina Tomašević, Mervana Buljubašić, Iva Piršić, Andrea Perković, Jagoda Šabić, Dragana Drljača, Marica Margan, Marina Lucijanić, Goran Ivišić, Ivana Giacometti, Emilija Matešić, Jasna Miler, Morena Stanivuković, Iva Kovač, Martina Šestak, Branka Mlinarić, Sanja Romac, Dejan Milenović, Ana Dubravec, Morana Šimundža, Petra Petešić Brajdić, Maja Vuk, Maja Dušan, Dejan Salopek, Željana Mikovčić, Ivana Gojak, Melita Krivski, Marina Mihaljević, Zlatko Vannija, Ivana Datković, Josip Mežnarić, Doris Trutanić, Jelena Stanković, Nina Virag, Barbara Mužić, Zdenka Tupanjac, Višnja Mesarić, Mirjana Matijević, Lidija Kačavenda, Kristina Sviličić, Renata Mostarac, Nada Trbojević, Antonela Kirinčić, Ana Janežić, Ivan Vukmanović, Loreta Zdrilić, Darko Plesac, Milica Kovačević, Sanja Požega, Mirjana Poljak, Sandra Vizintin, Ivona Blažević, Valentina Beaković, Lucija Šoša, Mladenka Jakšić, Stefani Mikulec i Stipe Talaja.