"Promovirana nova generacija magistra ekonomije", NL, 27. 12. 2011.
 
 
 
Zajednička fotografija ispred Ekonomskog fakultetaRIJEKA Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije magistara ekonomije. Promovirani su: Ivan Marinac, Anja Mileusnić, Slađana Bjelobaba, Martina Ivaninić, Daniela Dujmović Antić, Dario Mužić, Jelena Juričić, Aleksandar Mihoković, Josipa Lacić, Ljiljana Antončić, Jelena Magdalenić, Maja Tomić, Martina Pejaković, Sabrina Gizdulić, Iva Burić, Marijana Cesarec, Dijana Bušić, Anja Zoričić, Sanjin Selimbegović, Ana Bobanović, Sandro Vidas, Ana Tomulić, Šime Perković, Adriana Cvetković, Lea Simčić, Aleksandra Gulan, Helena Blažić, Marina Bunjevac, Antonija Miljak, Denia Gržinić, Ivan Kardum, Karmen Čičić, Vedran Antić, Irma Muratović, Josipa Bošković, Bojan Baretić, Aleksandar Jager, Vesna Lipotica, Marino Klepac, Ivana Kursan, Martina Brala, Rosela Pavletić, Sabrina Krt, Valentina Juriša, Danijela Grdinić, Dejan Sablić, Dario Kljajić, Zrinka Žakić, Igor Peršin, Saša Klarić, Marina Đurđević, Sanja Orlić, Filip Baljak, Marija Vukić, Sanjin Begić, Mario Dešić, Marija Babić, Vlatka Kalinić, Marina Brozinić, Anja Havić, Jelena Antićev, Josipa Hodak, Ivan Vujičić, Ines Bakić, Edi Sušić, Kruno Torić, Andrea Martinić, Katarina Dorić, Nikolina Podnar, Martina Babić, Andreo Vukelić, Ivana Ivasić, Luana Fable, Ana Valčić, Marko Ćirak, Ana Vego, Margareta Ravlić, Diana Kevrić, Martina Knežević, Vanja Marić, Tomi Lovrenović, Mirta Bošnjak, Marijana Maslać, Marina Hanžek, Saša Kuzmanović, Tea Horvat, Sanja Maraston, Nikolina Mustač, Tihana Višnić, Marko Dubroja, Marijan Ritoša, Diana Paulović, Tea Belavić, Mateja Kirasić, Matea Klapan, Snježana Vučajnik, Jerka Buterin, Andrea Lipovščak, Zrinko Maček, Davor Rameša, Martina Štefan, Nermina Terzić, Danijela Bokulić, Šime Šimurina, Petra Kukolja, Nenad Štefanić, Nikolina Črnko, Mirela Idrizović, Petra Dejanović, Slavko Živčić, Mihael Kurteš, Martina Hek, Ivana Galović, Senka Pejaković i Danijela Glavić.