Irena Jurdana doktorirala, NL, 28. 12. 2011.
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Heuristički model komunikacijskih mreža u povezivanju brodskih sustava primjenom svjetlovodne tehnologije« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti polja tehnologija prometa i transport grane pomorski i riječni promet na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Irena Jurdana. Doktorandica je disertaciju izradila pod mentorstvom dr. sc. Vinka Tomasa. (A. P.)