"Danijela Lakošeljac doktorirala na medicini", NL, 29. 12. 2011.
 
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Epidemiološka obilježja HIV-om zaraženih muškaraca« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvene grane epidemiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Danijela Lakošeljac. (A. P.)