IN MEMORIAM - Prof. dr. sc. Vera Gall- Palla, NL, 20. 12. 2011.
IN MEMORIAM
Prof. dr. sc. Vera Gall - Palla
(1923. – 2011.)
 
altTiha, smirena, predana radu i porodici, dugogodišnja predstojnica Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, nastavnik - predavač, znanstvenik-istraživač, prije svega čovjek - gospođa, jednom riječju sveučilišni profesor, to je bila prof. dr. sc. Vera Gall-Palla koja više nije među nama, umrla je 27. listopada 2011. godine.
    Prof. dr. sc. Vera Gall-Palla rođena je 6. veljače 1923. godine u Zagrebu, gdje je 1941. maturirala, a 1947. godine diplomirala na Kemijskom odsjeku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1952. završila je tečaj polarografije na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu, a 1953. i tečaj iz semimikroanalize na istom fakultetu. Svoj radni vijek započela je 1947. kao kemičar u Zavodu za ispitivanje tla u Križevcima. Zatim slijede radna mjesta u Zagrebu i Sarajevu, a 1959. godine s obitelji dolazi u Rijeku i doslovno sa suprugom Zvonkom i malom kćerkicom Dunjom živi u prostorijama Zavoda za kemiju i biokemiju. Iz Sarajeva je došla s iskustvom znanstvenog djelatnika i preuzima mjesto asistenta na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Rijeka od 16.5.1959. do 1.12.1964.     
    1964. postaje docent na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a 1970. brani doktorat »Sfingolipidi jetre čovjeka«. Područje njena znanstvenog istraživanja je kemija i biokemija, posebno istraživanje lipida. 1973. godine izabrana je za izvanrednog, a 1978. za redovitog profesora na našem fakultetu.
    1976. postaje predstojnik Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, zapravo nasljeđuje prvog predstojnika Zavoda prof. dr. sc. E. Cerkovnikova, i to ostaje do umirovljenja 1983. godine.     
    Prof. dr. sc. Vera Gall-Palla je bila nositelj nekoliko znanstvenih projekata, od kojih treba istaknuti jedan od prvih saveznih znanstvenih projekta na Medicinskom fakultetu u Rijeci pod nazivom »Genetičko inženjerstvo i biotehnologija«. Taj projekt Zavod za kemiju i biokemiju posebno pamti po nabavci prve kapitalne opreme – plinskog kromatografa, kojim je utrt put za kromatografska istraživanja u Rijeci. Prof. dr. sc. Gall-Palla je započela suradnju sa Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu koja i danas traje, a rezultirala je velikim brojem zajedničkih publikacija.
    Prof. dr. sc. Gall-Polla je bila predana radu. Mnogo je sati izvan radnog vremena provela u laboratorijima Zavoda i za svojim radnim stolom proučavajući znanstvenu literaturu, pišući i stvarajući. Svoje je vrijeme obilježila brojnim znanstvenim radovima, udžbenicima za studente medicine, bila je član raznih komisija i tijela značajnih za rad fakulteta.

Prof. dr. sc. Čedomila Milin