"Elena Rudan i Marina Gregorić nove doktorice znanosti", NL, 4. 1. 2012.
ELENA RUDAN I MARINA GREGORIĆ NOVE DOKTORICE ZNANOSTI
 
 
IKA Dvije nove doktorice znanosti dobio je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Pred stručnim povjerenstvom svoju je doktorsku disertaciju pod nazivom »Menadžment u funkciji razvoja kulturnog turizma destinacije« uspješno obranila mr. sc. Elena Rudan, a dan kasnije isti uspjeh postigla je njena kolegica mr. sc. Marina Gregorić, obranivši svoj doktorski rad nazvan »Marketing poslovnog turzima destinacije«. (D. Ž.)