"Margita Belušić-Gobić doktorirala na Medicini", NL, 5. 1. 2012.
& 
Margita Belušić-Gobić doktorirala na Medicini.
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Čimbenici rizika za nastanak infekcije rane nakon kirurškog liječenja oralnog karcinoma« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci stekla je Margita Belušić-Gobić. Doktorandica je rad obranila pred povjerenstvom u sastavu: doc. dr. Robert Cerović, prof. dr. Vedran Uglešić, prof. dr. Maja Abram i prof. dr. Mirna Juretić. (A. P.)