Promocija doktora znanosti
Petak, 13.01.2012.
Jedanaest novih doktora znanosti promovirano je danas u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci. Na današnjoj 75. promociji titulu doktora znanosti dobili su:  Mirela Župan, Juraj Arbanas, Dean Markić, Lara Batičić, Martina Barkić,  Nadica Laktašić Žerjavić, Sanja Holjevac, Slavica Žužić, Marinela Krstinić Nižić, Dean Bernečić i Hadi Saleh Shadhir Al Sudan.

Novi doktori znanosti