"Sanja Grakalić Plenković doktorirala", NL, 1. 2. 2012.
 
Sanja Grakalić Plenković doktorirala
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Autobiografska proza hrvatske moderne« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologija, grane teorija i povijest književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Sanja Grakalić Plenković. Doktorandica je rad izradila pod mentorstvom dr. sc. Gorana Kalogjere, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su dr. sc. Branka Brlenić Vujić i dr. sc. Milorad Stojević. (A. P.)