In memoriam - Alma Polić - Tadejević, NL, 7. 2. 2012.
 
Alma Polić - Tadejević
 
 
Nedavno nas je zauvijek napustila poznata riječka liječnica i sveučilišna profesorica Alma Polić-Tadejević. Rođena je 17. svibnja 1923. u Cerniku kraj Rijeke. odine 1943. upisala je Medicinski fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirala u ožujku 1949. U svibnju iste godine započela je obvezni liječnički staž u riječkoj bolnici. U prosincu 1950. počinje specijalizaciju iz interne medicine u riječku bolnicu. Četiri godine kasnije, u prosincu 1954. polaže u Zagrebu specijalistički ispit iz interne medicine s odličnim uspjehom. Osnutkom Medicinskog fakulteta u Rijeci, u studenom 1955. izabrana je za znanstvenu asistenticu s radnim mjestom na Internoj klinici bolnice »Braća dr. Sobol«.
    Nakon završetka specijalizacije iz interne medicine počela je raditi na kardiološkom odjelu. 1959. postaje pročelnica Kardiovaskularnog odsjeka, zatim Kardiovaskularnog odjela iste klinike. Tijekom uže specijalizacije iz kardiologije usavršavala se kod prof. Ivančića u Zagrebu, a zatim i na kardiološkoj klinici u Beogradu. Akademsku godinu 1960/61. provela je usavršavajući se na Kardiološkoj klinici prof. Lequina u Bruxellesu, gdje je završila poslijediplomski studij iz kardiologije. Nakon toga, tijekom 1963. i 1964. radila je kao pročelnica internog odjela bolnice u Alžiru, gdje je bila upućena u okviru međudržavne suradnje i vladine tehničke pomoći.
    Prof.dr.sc. Alma Polić-Tadejević se nastavnim radom bavila od početka svoje liječničke karijere. Od samog osnutka Medicinskog fakulteta u Rijeci, u svojstvu znanstvene asistentice bila je voditeljica kliničkih vježbi za studente medicine iz predmeta »Klinička propedeutika« i »Interna medicina«. Niz godina na studiju medicine predavala je kolegij »Njega bolesnika«. Godine 1968. na Medicinskom fakultetu u Rijeci obranila je magistarski rad pod naslovom »Etiologija i klinika kroničnog pulmonalnog srca u Hrvatskom primorju« te stekla naziv magistra medicinskih znanosti. Habilitacijskom temom »Infarkt srca mlađe životne dobi ili juvenilni infarkt miokarda« koncem 1972. stekla je zvanje naslovnog docenta iz interne medicine. Doktorsku disertaciju s naslovom »Kliničke i elektrokardiografske osobine akutnog plućnog srca« obranila je 1974. te zatim bila docent na Katedri za internu medicinu, za predmet »Klinička propedeutika s njegom bolesnika«.
    Tijekom bogate liječničke, nastavne i znanstvene karijere objavila je niz stručnih i znanstvenih radova iz područja interne medicine i kardiologije, u domaćoj i međunarodnoj medicinskoj literaturi. Nakon dugogodišnjeg vođenja Kardiološkog odjela, tijekom 1983. i 1984. bila je predstojnica Interne klinike riječke bolnice »Braća dr. Sobol«, nakon čega odlazi u mirovinu. Gospođa Alma Polić-Tadejević bila je vrlo uspješna i cijenjena liječnica, internist-kardiolog, primarijus, poštovana profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci. Zračila je toplinom i neposrednošću, uvažavala je svaku osobu i uvijek bila spremna pomoći. Svi mi, a posebno njena obitelj, ponosni smo na nju. Naša draga profesorica živjela je bogatim i ispunjenim životom.

Prof.dr.sc. Luka Zaputović