"Doktorirala Rajna Knez", NL, 7. 2. 2012.
Doktorirala Rajna Knez
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Značajke obiteljskih odnosa i prilagodba roditelja djece s kroničnim bolestima gastrointestinalnog sustava« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Rajna Knez. Doktorandica je rad obranila pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Tanja Frančišković, prof. dr. Ivanka Živčić-Bećirević, prof. dr. Davor Štimac, doc. dr. Klementina Ružić i prof. dr. Mladen Peršić. (A. P.)