Mislim kritički!
Utorak, 07.02.2012.
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ pokrenula je postupak prijave za prvi krug edukacije studenata u sklopu projekta Mislim kritički!.
Cilj projekta jest osposobljavanje studenata za kritičko mišljenje, slušanje, čitanje i pisanje.

Na edukaciju Mislim kritički! mogu se prijaviti svi zainteresirani studenti Sveučilišta u Rijeci. Za prvi krug edukacije bit će odabrano 20 studenata. Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o prvenstvu prijave, ravnomjernoj zastupljenosti studenata svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci te razini odnosno godini studija.

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2012. godine.

Obrazac za prijavu kao i ostale informacije možete preuzeti na mrežnim stranicama Udruge Universitas.