"Mercedes Vidas doktorirala", NL, 8. 2. 2012.
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Primjena autogenog treninga kod majki nakon porođaja s ciljem promicanja dojenja« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Mercedes Vidas. Doktorandica je rad obranila pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Đulijano Ljubičić, prof. dr. Josip Grgurić, prof. dr. Ivanka Živčić-Bećirević i prof. dr. Vera Folnegović-Šmalc. (A. P.)