"Vesna Herceg - Čavrak doktorirala", NL, 13. 2. 2012.
 
 
Vesna Herceg - Čavrak doktorirala
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Procjena krutosti arterija oscilometrijskom metodom u djece liječene antraciklinima zbog maligne bolesti« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Vesna Herceg-Čavrak. Doktorandica je rad obranila pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Jelena Roganović, prof. dr. Branko Marinović, prof. dr. Vera Vlahović-Palčevski i prof. dr. Vladimir Ahel. (A. P.)