Znanje - izlaz iz krize
Petak, 17.02.2012.
Sjednica Skupštine Primorsko - goranske županije jučer je održana u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, no prije radnog dijela prethodilo je prestavljanje knjige "Znanje - temelj konkurentosti razvoja". Knjigu su predstavili akademici Jakša Barbić i Leo Budin koji su istaknuli kako je ona ustvari proizašla iz niza održanih okruglih stolova o navedenoj temi,a potom rezultirala  Izjavom Hrvatske akademije: "Važnost znanja i primjena znanja za izlazak iz krize i razvoj Hrvatske".
Budući da su znanje i primjena znanja životno pitanje svakog društva, osobito u kriznim vremenima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti smatra prijeko potrebnim znanstveno raspraviti stjecanje i primjenu znanja te predložiti potrebne korake, kako bi se iskustva i suvremeni trendovi na tom području djelotvorno primijenili i u nas.
Zbog starenja populacije i sve većih konkurentskih pritisaka uvjetovanih globalizacijom, europski gospodarski rast i radna mjesta sve će više ovisiti o inovacijama proizvoda, usluga i poslovnih modela. Zbog toga inovativnost zauzima središnje mjesto u europskim dokumentima razvitka do 2020 godine. Stvorena je sintagma Innovation Union, kojom je obuhvaćeno desetak planiranih aktivnosti usmjerenih na ubrzavanje pretvaranja inovativnih ideja u proizvode i usluge koji osiguravaju nova radna mjesta. Istodobno, inovacije su ključne i za unaprjeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i unaprjeđenje društvenih odnosa. Osnovne pretpostavke ostvarenja inovacijske unije jesu kvalitetno obvezno obrazovanje i izvrsna, istraživački usmjerena sveučilišta povezana s gospodarstvom, kazao je između ostaloga akademik Budin.
Znanje je temelj svega i sve što se događa bazira se na znanju, istaknuo je akakdemik Barbić dodajući kako je  čovjek koji ne zna  nesiguran, a tada se zatvara i to predstavlja kraj. Nalazimo se u kriznoj situaciji, ulazimo u veliku europsku asocijaciju i ako nećemo raditi po principima znanja i uzdizati ga na prvo mjesto u svemu što činimo, tamo nećemo imati nikakve šanse. U Europi nam se pružaju velike šanse koje treba znati iskoristiti. Državna politika u odnosu na znanje kod nas nikada nije bila adekvatna, HAZU je na to često upozoravala ali se nije ništa slušalo. S druge strane, svaki se pojedinac treba brinuti o svom znanju i raditi na cjeloživotnom obrazovanju, nije dovoljno završiti fakultet jer se odnosi u društvu tako brzo mijenjaju da vam znanje odmah zastaruje - rekao je akademik Jakša Barbić.