"Podrška osnivanju zdravstvenog fakulteta", NL, 22. 2. 2012.
" #
SENAT SVEUČILIŠTA ZELENO SVJETLO NOVOJ USTANOVI U BIVŠOJ ZGRADI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
Podrška o osnivanju zdravstvenog fakulteta
Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Alan Šustić obvezao se na sljedeću sjednicu Senata donijeti elaborat o osnivanju fakulteta koji kandidira za sredstva EU investicijske banke
 
Za Sveučilište u Rijeci u državnom proračunu osigurano je 19 milijuna kuna više nego laniRIJEKA Senat Sveučilišta u Rijeci načelno je podržao ideju osnivanja fakulteta zdravstvenih studija, koji bi bio smješten u staroj zgradi Građevinskog fakulteta. Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Alan Šustić obvezao se na sljedeću sjednicu Senata donijeti elaborat o osnivanju zdravstvenog fakulteta. Rezultat je to rasprave o izvješću rektora prof. dr. Pere Lučina o mogućnostima daljnjeg razvoja i izgradnje Kampusa, te izvjesne mogućnosti dobivanja kredita Europske investicijske banke. U ovogodišnjem državnom proračunu Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, osiguralo je, naime, za Sveučilište u Rijeci dodatnih 19 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. Ministar Željko Jovanović vjeruje da su time stvoreni svi preduvjeti za nastavak ulaganja u Kampus, ali i za projekt fakulteta zdravstvenih studija.
   
Studentski smještaj

Jovanović je osim toga najavio kako bi gradnja studentskog smještaja u trsatskom Kampusu trebala krenuti već do ljeta, zahvaljujući ugovoru o financiranju koji će biti potpisan s Europskom investicijskom bankom. Kamata koju EIB nudi za kreditnu liniju je oko 3,5 do 4 posto, a prema Jovanovićevim riječima, predstavnici ministarstava znanosti i financija, Sveučilišta u Rijeci i Europske investicijske banke, sljedećih dana trebali bi održati zaključne sastanke i potpisati ugovor koji će omogućiti početak gradnje objekata studentskog smještaja 

Izbor u više znanstveno-nastavno zvanje

Na sjednici Senata potvrdu izbora u više znanstveno-nastavno zvanje trajno je dobio dr. sc. Ivan Vrkljan s Građevinskog fakulteta, a na razdoblje od pet godina dobili su: dr. sc. Estela Banov, dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian i dr. sc. Saša Vojković s Filozofskog fakulteta, dr. sc. Nada Gosić, dr. sc. Olivera Koprivnjak, dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić i dr. sc. Gordana Rubeša s Medicinskog fakulteta, te dr. sc. Robert Blažević s Pravnog fakulteta. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na pet godina potvrđena je dr. sc. Jasminka Despot Lučanin s Filozofskog fakulteta, dok su povjeru nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju »Gluma, mediji i kultura« dobili dr. sc. Sanja Bojanić, Karpo Godina i Gert Terny.

prije ljeta.
    Prva faza izgradnje studentskog smještaja i ostalih građevina u Kampusu, prema procjenama, koštat će oko 120 milijuna kuna, pri čemu će najvećim dijelom financiranje biti osigurano uz pomoć Europske investicijske banke. Dovršetkom prve faze bit će izgrađena tri paviljona s oko 750 kreveta, čime bi postojeći kapaciteti studentskog smještaja bili udvostručeni.
   
Strateški profili

Senat je utvrdio strateške profile Sveučilišta u Rijeci za potre~e jreditiranja studenata, a prema pojašnjenju prorektorice za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Snježane Prijić-Samaržija, ovaj dokument nastoji odgovoriti na zahtjeve tržišta rada, ali i interese studenata. Na temelju Izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i strateških prioriteta Sveučilišta izvedena su tri kriterija: deficitarna zanimanja na području Primorsko-goranske županije, deficitarna zanimanja na nacionalnoj razini, te interes studenata. Prvu skupinu strateških profila za naredne četiri godine čine oni koji zadovoljavaju sva tri kriterija: strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika, računarstvo i informatika, drugoj skupini pripadaju oni koji ispunjavaju dva: fizika, matematika, zdravstvo, farmacija i građevinarstvo, dok u treću skupinu, uvjetno rečeno, spadaju oni koji zadovoljavaju jedan kriterij, i to prvenstveno onaj koji se odnosi na daljnji razvoj Sveučilišta, a radi se o novim materijalima, održivom razvoju, obrazovanju i europskim programima.

Andrej PETRAK