"Marta Hordov specijalizirala marketing menadžment", NL, 22. 2. 2012.
MARTA HORDOV SPECIJALIZIRALA MARKETING MENADŽMENT
 
 
RIJEKA Obranom završnog rada »Modni marketing u industriji odjeće u Hrvatskoj« poslijediplomski specijalistički studij marketing menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je Marta Hordov. Mentor za obranu rada bio je prof. dr. Marcel Meler, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Ivan Mencer i prof. dr. Bruno Grbac. (A. P.)