"Edukacija o upotrebi antibiotika", NL, 23. 2. 2012.
EDUKACIJA O UPOTREBI ANTIBIOTIKA
 
 
RIJEKA Grad Rijeka osigurao je 15.000 kuna Medicinskom fakultetu Rijeka za provedbu projekta 4. javne edukativne kampanje za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (JEKA – 4). Osnovni cilj projekta je nastavak edukacije liječnika i laika o ispravnoj uporabi antibiotika i smanjenje njihovog nepotrebnog ili neprimjerenog korištenja. Pravilnom uporabom antimikrobnih lijekova nastoji se sačuvati njihova aktivnost, pojačati klinička djelotvornost i smanjiti mogućnost nastanka otpornosti bakterija na antibiotike. Rezultati dosadašnjih JEKA akcija u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji pokazuju pozitivne rezultate. Uočeno je poboljšanje informiranosti laika o antibioticima. U 2009. godini 35 posto anketiranih građana smatralo je da su antibiotici lijekovi za liječenje gripe, u 2010. njih 25 posto, a u 2011. godini 16 posto građana. (D. C.)