"promovirana nova generacija doktora medicine", NL, 23. 2. 2012.
Promovirana nova generacija doktora medicine
 
 
altRIJEKA Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije doktora medicine. Promovirani su: Ida Maroević, Helena Matušan, Danica Medvidović, Vedrana Mihaljević, Ivo Miljanović, Marko Milošević, Marija Milušić, Sunčica Mulc, Antonela Muslim, Ana Nadenić, Mugtaba Nabil, Jasmin Nikšić, Luka Paić, Diana Palaić, Antonia Paleka, Josip Penavić, Krešimir Perković, Nikša Petrović, Klara Poldan, Ljerka Polić, Magdalena Poplaša, Nataša Prodan, Ines Puh, Matea Radovanović, Andreja Radi, Veronika Rašić, Martina Rojnić, Davor Romić i Vera Tulić. (A. P.)