"Doktorirala Vlasta Roška", NL, 27. 2. 2012.
DOKTORIRALA VLASTA ROŠKA
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Posebnosti računovodstvenog praćenja društava u stečaju« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Vlasta Roška. Doktorandica je rad izradila pod mentorstvom prof. dr. Josipe Mrša, a uz mentoricu povjerenstvo za obranu rada činili su prof. dr. Vinko Belak i prof. dr. Branka Crnković Stumpf. (A. P.)