"Nova generacija diplomanata Građevinskog fakulteta", NL, 27. 2. 2012.
Nova generacija diplomanata Građevinskog fakulteta
 
 
Profesori i diplomanti na svečanoj promocijiRIJEKA Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije magistara inženjera građevinarstva, diplomiranih inženjera građevinarstva i inženjera građevinarstva. Akademski naziv magistra inženjera građevinarstva stekli su: Dejan Dormarković, Iris Devčić, Lea Franolić, Mirela Horvat, Martin Brnelić, Tomislav Franković, Matea Kovačić, Nino Mahmutović, Vedran Mirković, Lara Dujmić, Sandra Dukarić, Barbara Idžotić, Lorena Jurdana, Ivana Kotaraš, Nikolina Mamula, Mladen Mavrić, Josip Peranić, Tina Trdoslavić, Tomislav Biondić, Orian Celega, Luka Crnjak, Nikola Cvitan, Morena Dujmović, Andrea Justinić, Zlatan Kovačević, Marin Krt, Morana Lalić, Karlo Čargonja, Nada Delač, Jug Drobac, Nikolina Vranić, David Kučić, Ivana Lalin, Renata Breški, Tomislav Jelenković, Jasna Kvaternik, Ivana Lanča, Igor Lukanović, Dario Miculinić, Bojan Popeškić, Ana Rubeša, Marin Velić, Marko Vukušić, Sanda Hunjak, Martina Šopić, Dejan Toić, Ana Bolf, Nena Brozan, Martina Jardas, Andre Katnić, Bojan Liker, Neven Petrović, Luka Sokol, Ivana Soldić, Hrvoje Šalić i Željka Tomić, a akademski naziv diplomiranog inženjera građevinarstva stekli su: Goran Paris, Katja Ćuk, Vedrana Šušnić, Aleksandar Cvelić, Željka Cvetković, Miran Tuhtan, Krešimir Martinović, Zoran Ardalić, Siniša Stanišić, Sanja Maružin, Klaudio Bastijanić, Josip Pobran, Marko Rukavina, Ivo Mogorović, Boris Jakšić, Silvana Alavanja, Jure Jelenić, Željka Veselić, Jurica Zeko, Aleksandar Ferenac-Grubišić, Ante Matić, Marina Supičić, Iva Černušak, Franko Blarežina, Luka Mihalović, Ines Šajina, Leo Lešić, Marko Benazić, Mladen Grbac, Goran Baretić, Nikola Kosanović, Renata Mužić, Goran Brezac, Luka Španjol, Vanja Petrović, Igor Galić, Daniel Bukvić, Alen Karlović, Ivana Hrobat, Matej Perić, Jerko Grgurica, Lucija Kuželički, Mirna Bačić, Etjen Domijan, Zlatan Zolić, Vanja Brusić, Viliam Brajković, Klara Finderle, Nataša Kovačić, Darija Tomašić, Morena Grakalić, Željko Premuš, Ranko Frka, Joško Trošelj, Alenka Tanjga, Iva Buršić, Leda Ivančić, Nikša Nenadić, Kristijan Blašković, Iva Račić, Andrej Đapić, Luciano Barbis, Jure Krapić, Daniela Ferenčić i Marijan Kraljić, dok su naziv inženjera građevinarstva stekli: Vladimir Kalinić, Koraljka Katica i Ivan Čagalj.

A. PETRAK