Samovrednovanje znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Samovrednovanje znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci provodi se u prvom tromjesečju svake kalendarske godine. 
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci tijekom prosinca pokreće postupak samovrednovanja znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci te provodi pregled i nadopunu obrasca za samovrednovanje. Služba za unapređenje kvalitete tijekom siječnja dostavlja znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta upitnik za samovrednovanje. Uprava sastavnice u suradnji s Odborom za osiguranje i unapređenje kvalitete sastavnice ispunjava upitnik za samovrednovanje vodeći računa o navođenju dodatnih informacija koje upućuju na dokaze postupanja prema indikatorima navedenim u upitniku (pojašnjenja, poveznice na mrežne stranice, dokumente u privitku i sl.).  Znanstveno-nastavna sastavnica ispunjeni upitnik usvaja na vijeću te tijekom veljače u elektronskom obliku dostavlja Odboru za kvalitetu. 

Na temelju analize podataka dobivenim upitnikom za samovrednovanje  Odbor za kvalitetu tijekom ožujka izrađuje izvješće koje sadrži zapažanja i zaključke o stupnju učinkovitosti i razvijenosti sustava kvalitete na znanstveno-nastavnim sastavnicama, njegovu usklađenost s indikatorima Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci te preporuke za poboljšanje sustava.