Republika Makedonija
Prorektor za međunarodnu suradnju dr . sc. Goran Kalogjera sastao se u Skopju s Rektorom Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ dr. sc. Velimirom Stojkovskim. Zaključeno je da je suradnja dvaju sveučilišta na vrlo visokoj razini i da ju u tom kontekstu treba i nastaviti. Skopski rektor pokazao je velik interes za Lektorat makedonskog jezika na Filozofskom fakultetu i izrazio želju da se aktivira suradnja među ostalim članicama obaju sveučilišta. Rektor Stojkovski uputio je poziv Rektoru Sveučilišta u Rijeci dr . sc. Peru Lučinu da u skoro vrijeme posjeti skopsko Sveučilište.