Australija (Sydney)
Sveučilište u Rijeci posjetila je delegacija „Croatian Studies Centre Macquarie“ sa Sveučilišta Macquarie koju je predvodio prof. Luka Budak. S obzirom da Centar za hrvatske studije u Sydneyu pohađa oko 150 studenata, prof. Budak izrazio je želju za aktivnom suradnjom s Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci ali ukazao na mogućnost da bi se ta suradnja mogla proširiti i na druge centre izvrsnosti obaju Sveučilišta. S naše strane je predloženo da se potpiše Ugovor u suradnji na temelju kojeg bi se moglo započeti s aktivnijom suradnjom s ovim prestižnim Sveučilištem u Australiji.Prijedlog je prihvaćen.