"Đani Šabalja doktorirao", NL, 16. 3. 2012.
ĐANI ŠABALJA DOKTORIRAO
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Prilog unapređenju globalne službe nadzora i upravljanja pomorskom plovidbom« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Đani Šabalja. Doktorand je rad izradio pod mentorstvom dr. sc. Serđa Kosa, a uz mentora povjerenstvo za obranu rada činili su dr. sc. Pavao Komadina i dr. sc. Toni Bielić sa Sveučilišta u Zadru. (A. P.)