"Studijski boravak i praksa u inozemstvu", NL, 20. 3. 2012.
SVEUČILIŠTE U RIJECI ERASMUS NATJEČAJI ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA
Studijski boravak i praksa u inozemstvu
Rok za prijavu na natječaje je 2. svibnja, stručna praksa se mora provesti između 15. lipnja i 30. rujna, a studijski boravak u zimskom semestru ili cijeloj akademskoj godini
 
Studenti o natječajima mogu saznati više na Erasmus informativnim danima što se održavaju na fakultetimaRIJEKA Sveučilište u Rijeci raspisalo je nove Erasmus natječaje za sljedeću akademsku godinu, a riječ je o natječajima za mobilnost studenata, odnosno studijski boravak na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ili cijeloj sljedećoj akademskoj godini te natječajima za obavljanje studentske stručne prakse i za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja. Rok za prijavu na sve natječaje je 2. svibnja, a mobilnost se mora provesti u razdoblju između 15. lipnja i 30. rujna. Mobilnost u svrhu održavanja nastave može trajati najkraće jedan, najviše deset, a prosječno pet radnih dana, dok je za mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja predviđeno trajanje od pet radnih dana. Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje pet sati nastave.
   
Izbor ustanova

Razdoblje od 15. lipnja do 30. rujna rok je u kojem se mora obaviti i mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse na inozemnim ustanovama. Mobilnost se realizira na način da studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako

Od tri do 12 mjeseci

Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza, uključujući i pisanje završnog rada, na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za iduću akademsku godinu. Najkraće trajanje studijskog boravka je tri mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Ukoliko to bude financijski ostvarivo, studijski boravak studenata može i naknadno biti produžen sporazumom između Sveučilišta u Rijeci i inozemne ustanove do ukupnog trajanja od 12 mjeseci.

Erasmus info dani

Djelatnici Službe za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci između 15. ožujka i 2. svibnja održavaju Erasmus informativne dane na sastavnicama Sveučilišta, što će obuhvaćati prezentacije i postavljanje info-štandova. Erasmus informativni dani održani su 15. ožujka na Medicinskom fakultetu, jučer na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 26. ožujka bit će na Učiteljskom fakultetu, 28. ožujka na Građevinskom fakultetu, 30. ožujka na Tehničkom fakultetu, 2. travnja na Ekonomskom fakultetu, 6. travnja na Pomorskom fakultetu, 10. travnja na Pravnom fakultetu, 12. travnja na Filozofskom fakultetu, te 19. travnja na sveučilišnim odjelima za fiziku, informatiku, matematiku i biotehnologiju.

sami financiraju svoj studij.
    Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, nacionalne agencije, samoinicijativno ili uz pomoć mentora Erasmus koordinatora na svojoj sastavnici. Agencija za mobilnost i programe EU također na svojim mrežnim stranicama objavljuje ponude za stručne prakse, a stručnu je praksu moguće obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Studenti mogu također kontaktirati organizaciju AIESEC, putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , te na webu www.aiesec.org/croatia/rijeka, koja će im sugerirati velik broj ustanova na kojima se praksa može ostvariti.
   
Financijska potpora

Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti svih godina i razina studija, a tijekom studija studenti mogu dobiti jednu financijsku potporu za studijski boravak te jednu financijsku potporu za stručnu praksu na stranoj visokoškolskoj ustanovi u sklopu Erasmus programa.
    Istovremeno će se dodijeliti financijska potpora za studijski boravak na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ili u cijeloj sljedećoj akademskoj godini, a broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na natječaj i zadovolje sve uvjete natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Andrej PETRAK