Riječka kroatistička škola
Riječka kroatistička škola promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u  međunarodnom okviru, razvija suvremene metode poučavanja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, promiče mobilnost te organizira ispite za provjeru znanja hrvatskoga jezika kao drugoga ili stranoga. Svi zainteresirani mogu se upisati u Riječku kroatistički školu. Riječka kroatistička škola