Natjecateljski poziv - Competitive Call na projektima FP7
Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj EU (FP7) uključuje suradnju na projektima i sudjelovanje u mrežama izvrsnosti. Tijekom početnih pregovora s Europskom komisijom, korisnici projekata mogu rezervirati dio svojih budžeta za određene zadatke koji će obaviti novi korisnik (ili korisnici).

Ovi novi
 korisnici će biti odabrani na temelju zaprimljenih prijedloga u odgovoru na natjecateljski poziv tzv. "Competitive call"
.

Za organizacije zainteresirane za pristupanje FP7 projektima u tijeku, natjecateljski pozivi objavljuju se na
službenom FP7 portalu CORDIS
, sa poveznicom na internetsku stranicu projekta.

Projektni konzorciji objavljuju svu potrebnu dokumentaciju kao i pozadinske informacije o projektu na svolim službenim internetskim stranicama.