METODOLOGIJE I TEHNIKE U PRIMJENI EUROPSKIH DIREKTIVA U PODRUČJU PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PLANA I PROGRAMA NA OKOLIŠ
 
Trajanje: 72 sata
 
ECTS: 5
 
Uvjeti upisa: Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, odnosno dodiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja tehničkih ili prirodnih znanosti.
 
Način završetka: Seminarski rad i usmeni ispit.
 
Popis predmeta:
 1. Uvodno predavanje
 2. Složenost tematike okoliša u održivom razvoju: iskustva UNESCO-a 
 3. Kulturološki, teoretski i metodološki aspekti procjene utjecaja na okoliš
 4. Višekriterijska analiza projekata
 5. Procjena  geohazarda i rizika: primjena na području Primorsko-goranske i Istarske županije
 6. Bioraznolikost i procjena utjecaja na okoliš 
 7. Procjena utjecaja na okoliš u Hrvatskoj i u Italiji
 8. Pravni modeli i modeli europske integracije u procjeni utjecaja na okoliš
 9. Primjena GIS-a u procjeni utjecaja na okoliš
 10. Strateška procjena utjecaja na okoliš
 11. Procjena utjecaja na krajobraz
 12. Procjena kulturne baštine
 13. Ekonomski aspekti procjena
 14. Radionice na kojima se provode procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš