SuRi pridruženi član konzorcija ITFoM
Utorak, 27.03.2012.
Jedna od najmoćnijih novih inicijativa europskih znanstvenih institucija  „IT Future of Medicine“ („ITFoM“), predvođena konzorcijem na čelu s profesorom Hansom Lehrachom, direktorom Max Planck instituta za molekularnu genetiku u Berlinu izabrala je Sveučilište u Rijeci za svog novog pridruženog člana.

 

Tako je Sveučilište u Rijeci uvršteno u skupinu od 25 redovnih i 23 pridružene  skupine javnog sektora i tvrtki širom Europe, koja će skrbiti za  financiranje i izvođenje tog megaistraživačkog projekta, čiji je cilj usmjeravanje sadašnjih i budućih tehnoloških inovacija za dobrobit europskog stanovništva.

Medicina se počinje razvijati u smjeru prevencije i personalizacije. Pored društvenih prilagodbi potrebnih za nove promjene, najveći izazov predstavlja obrada ogromnih količina podataka dobivenih u kliničkim i znanstvenim institucijama.

Usmjeravanje informacijske tehnologije (IT) ka medicini  omogućiti će računarski pristup obradi kompleksnih eksperimentalnih podataka dobivenih istraživanjima metodama molekularne i stanične biologije, genomike, proteomike i glikomike u svrhu njihovog cjelovitog obrađivanja unutar razvoja koncepta „virtualnog pacijenta“. Taj IT model baziran na stvarnim eksperimentalnim podacima dobivenim iz različitih skupina europske populacije korištenjem modernih znanstvenih pristupa donijeti će kliničkim institucijama veliku korist kako u poboljšanju dijagnostike i prognoze bolesti tako i učinkovitosti liječenja i prevenciji.

ITFoM projekt predstavlja jednu od šest europskih inicijativa za nove projekte primjena informacijskih tehnologija. On ocrtava potrebu za pribavljanjem financijskih sredstva u iznosu od 1 milijarde eura, koja bi osigurala Europska unija, države članice i dodatni izvori. Za ITFoM se očekuje snažna podrška europskog parlamenta u Strasbourgu, kao i svih organizacija za promociju znanosti u Europi, nacionalnih ministarstava zemalja članica i pridruženih zemalja.
 
Za Sveučilište u Rijeci članstvo u ITFoM inicijativi predstavlja čast, ali i izazov, kako bi svoje znanstvene aktivnosti usmjerilo i dopunilo novim kapacitetima.