"Jelena Prpić doktorirala na medicini", NL, 27. 3. 2012.
JELENA PRPIĆ DOKTORIRALA NA MEDICINI
 
 
RIJEKA Obranom doktorske disertacije »Bolesti usne šupljine: prevalencija i povezanost s koronarnom bolesti srca« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane parodontologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Jelena Prpić. Doktorandica je rad obranila pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Ivica Anić, prof. dr. Luka Zaputović, prof. dr. Maja Abram i prof. dr. Sonja Pezelj-Ribarić. (A. P.)