Suradnja SuRi i Porina
Petak, 30.03.2012.
Danas je u Rektoratu Sveučilišta u Rijeci potpisan  Sporazum između Sveučilišta u Rijeci i Regionalne razvojne agencije PORIN d.o.o. Sporazum su, u ime Sveučilišta potpisali rektor prof. dr. Pero Lučin, a u ime PORIN-a direktor društva g. Robert Komen.
Regionalna razvojna agencija Porin je trgovačko društvo čiji su osnivači Primorsko – goranska županija i Grad Rijeka a čiji je zadatak osmišljavanje i provođenje projekata koji su usmjereni na razvitak regije u kojoj djeluju. Sveučilište u Rijeci sa svojim suvremenim znanstvenim i stručnim kapacitetima predstavlja značajnog partnera u ostvarivanju zajedničkih razvojnih ciljeva stranaka Sporazuma i to posebice u sljedećim područjima:
  1. Sudjelovanja na domaćim i međunarodnim projektima od zajedničkog značaja, u obliku partnerstva, podugovaranjem ili na drugi prikladan način;
  2. Suradnje na projektima i fondovima Europske unije;
  3. Uzajamnog pružanja znanstvenih, stručnih, poslovnih i organizacijskih usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti obavljanja djelatnosti stranaka ovog Sporazuma;
  4. Redovite razmjene poslovno relevantnih informacija o mogućnostima unapređivanja međusobnih poslovnih odnosa i suradnje;
  5. Realizacija tematskih istraživanja, posebice vezanih uz transfer znanja, novih tehnologija i inovacija;
  6. Organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa;
  7. Okupljanja znanstvenika i stručnjaka različitih specijalnosti;
  8. Drugih oblika poslovne suradnje u djelatnostima stranaka Sporazuma.
Suradnju i partnerstva na navedenim područjima Sveučilište i Porin žele ostvariti u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta i boljih mogućnosti za realizaciju svojih osnovnih djelatnosti, a u svrhu sveukupnog razvoja područja na kojem djeluju.