"JOŽE PERIĆ PONOVO DEKAN FMTU-A", NL, 5. 4. 2012.
JOŽE PERIĆ PONOVO DEKAN FMTU-A
 
 
altRIJEKA Prof. dr. Jože Perić ponovo je izabran za dekana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Na mjestu dekana nalazi se od 2009. godine, a ranije je obnašao funkciju savjetnika za financije ministra znanosti i tehnologije, pomoćnika rektora za financije, te prorektora za financije. Od 2006. godine redoviti je profesor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. (A. P.)