"PREDSTAVLJANJE SUSTAVA LUMENS", NL, 18. 4. 2012.
PREDSTAVLJANJE SUSTAVA LUMENS
 
 
RIJEKA Integralni modularni informacijski sustav za visoko obrazovanje Lumens 5+ bit će predstavljen na okruglom stolu što će biti održan danas u 12 sati u Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sustav zadovoljava sve potrebe cjelovitog funkcioniranja fakulteta kao poslovnog sustava, uključujući Learning Management System, evidenciju studija, kadrove i arhivu, a istovremeno osigurava razna pretraživanja, potreban nadzor i brojne izvještaje potrebne fakultetu, sveučilištu i ministarstvu. Prednosti sustava predstavit će prof. dr. Mislav Šimunić, Martina Vasilj i Sergey Varlamov. Radi se o grupi stručnjaka koja je pokrenula projekt izrade informacijskog sustava koji će riješiti postojeće probleme informatizacije hrvatskog sustava visokog obrazovanja, a ujedno će biti usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa. (A. P.)