Anketa o studentskoj prehrani
Srijeda, 18.04.2012.
Ured za studentski standard Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci proveo je anketu među studentima o zadovoljstvu uslugama u objektima prehrane Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci.

Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u anketi i na taj način pridonijeli relevantnosti dobivenih rezultata.


Rezultate ankete možete provjeriti u Uredu za studentski standard.