"IRENA SLAVULJICA DOKTORIRALA",NL, 25. 4. 2012.
IRENA SLAVULJICA DOKTORIRALA
 
 
RIJEKA Obranom doktorskog rada »Uloga NKG2D receptora u imunološkom nadzoru citomegalovirusne infekcije« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polja temeljne medicinske znanosti, grane imunologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekla je Irena Slavuljica. Doktorski rad je obranjen pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Stipan Jonjić, doc. dr. Goran Tešović, prof. dr. Ivica Pavić i prof. dr. Astrid Krmpotić. (A. P.)