"EDUKACIJA O STUDIRANJU OSOBA S INVALIDITETOM", NL, 25. 4. 2012.
EDUKACIJA O STUDIRANJU OSOBA S INVALIDITETOM
 
 
altRIJEKA Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra danas u 9 sati u zgradi Građevinskog fakulteta na Kampusu organizira edukativnu radionicu »Mogućnosti i načini prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom« u sklopu Tempus projekta EduQuality. Radionica je namijenjena stručnim i administrativnim djelatnicima Sveučilišta u Rijeci.
    Cilj edukativnih radionica je informirati i senzibilizirati nastavno, administrativno i stručno osoblje u visokom obrazovanju o potrebama prilagodbe i mogućnostima studenata s invaliditetom. Na radionicama se sudionicima pružaju informacije o sustavu potpore visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Hrvatskoj, informacije o radu s različitim skupinama studenata s invaliditetom uključujući studente s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom, disleksijom, ADHD-om, psihičkim bolestima i poremećajima, kao i informacije omogućnostima primjene različitih načina prilagodbe akademskog okruženja studentima s invaliditetom. (A. P.)