"OZREN MAMULA DOKTORIRAO NA MEDICINI", NL, 26. 4. 2012.
OZREN MAMULA  DOKTORIRAO NA  MEDICINI
 
 
RIJEKA Obranom doktorskog rada »Prognostički značaj iskazivanja čimbenik limfangiogeneze u raku pločastih stanica vrata maternice« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, grane ginekologija i opstetricija na Medicinskom fakultetu u Rijeci stekao je Ozren Mamula. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom: prof. dr. Maja Krašević, prof. dr. Ante Ćorušić, prof. dr. Marija Petković, doc. dr. Senija Eminović i prof. dr. Herman Haller. (A. P.)