"ALEKSANDAR LJUBOTINA DOKTORIRAO NA MEDICINI", NL, 27. 4. 2012.
ALEKSANDAR LJUBOTINA DOKTORIRAO NA MEDICINI
 
 
RIJEKA Obranom doktorskog rada »Prediktori suradljivosti pacijenata u liječenju nekomplicirane arterijske hipertenzije« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, grane interna medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci stekao je Aleksandar Ljubotina. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: doc. dr. Sanjin Rački, prof. dr. Milica Katić, prof. dr. Tanja Frančišković i prof. dr. Eris Materljan. (A. P.)