"KRUNOSLAV CAPAK DOKTORIRAO NA MADICINI", NL, 28. 4. 2012.
KRUNOSLAV CAPAK DOKTORIRAO NA MEDICINI
 
 
RIJEKA Obranom doktorskog rada »Izloženost arsenu u vodi za piće i njegov utjecaj na zdravlje« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, grane zdravstvena ekologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je Krunoslav Capak. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. Ira Gjenero-Margan, prof. dr. Tomislav Klapec, prof. dr. Robert Domitrović i prof. dr. Vladimir Mićović. (A. P.)