"Marina Letica Cepulja doktorirala na Medicini", NL, 4. 5. 2012.
 
 
 
RIJEKA Obranom doktorskog rada »Kumulativni utjecaj ratnih stresora i kontekstualnih čimbenika na duševno zdravlje ratom pogođene populacije« akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, grane psihijatrija na Medicinskom fakultetu u Rijeci stekla je Marina Letica Crepulja. Doktorski rad obranjen je pred povjerenstvom: prof. dr. Ika Rončević-Gržeta, prof. dr. Vera Folnegović-Šmalc, prof. dr. Eris Materljan i prof. dr. Tanja Frančišković. (A. P.)