"Predstavljena zbirka 'Studenti s invaliditetom' ", NL, 4. 5. 2012.
altRIJEKA Zbirka edukativnih priručnika »Studenti s invaliditetom«, objavljena u sklopu Tempus projekta EduQuality predstavljena je jučer u Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u organizaciji Sveučilišnog savjetovališnog centra. Osam priručnika nastali su kao doprinos izjednačavanju pristupa visokom obrazovanju studentima s invaliditetom, informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja na akademskim institucijama o njihovim specifičnim potrebama, kao i načinima prilagodbe akademskih sadržaja njihovim mogućnostima.
    Prezentaciju je otvorila prorektorica za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Nevenka Ožanić, a voditeljica Sveučilišnog savjetovališnog centra prof. dr. Ivanka Živčić Bećirević govorila je o djelatnosti Centra s osvrtom na oblike potpore za studente s invaliditetom. Tempus projekt punog naziva Education for Equal Opportunities at Croatian Universities predstavila je voditeljica Leila Kiš-Glavaš, a pojedine priručnike predstavili su urednici izdanja.
    U izradi priručnika sudjelovali su predstavnici svih partnera projekta: akademsko, stručno i administrativno osoblje sa svih hrvatskih sveučilišta, predstavnici studenata Hrvatskoga studentskog zbora, predstavnik Instituta za razvoj obrazovanja, te iskustvom i savjetima, predstavnici inozemnih partnerskih institucija: Aarhus University, Masaryk University, University of Strathclyde te University of Gothenburg. (A. P.)