"USUD kulture"
Ponedjeljak, 07.05.2012.
Danas je u Rektoratu Sveučilišta potpisan Ugovor o suradnji na projektu unapređenja studentskog standarda u domeni kulture „USUD kulture“ između Sveučilišta i Grada Rijeke.
Potpisivanju su nazočili rektor prof. dr. Pero Lučin, prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija te pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar.

Prilikom potpisivanja Ugovora prorektorica Prijić-Samaržija je između ostalog istaknula osnovne ciljeve projekta:
- detektiranje razloga studentske (ne)aktivnosti u kulturno-umjetničkim događajima u Gradu Rijeci,
- snažnije uključivanje Sveučilišta u organizaciji kulturno-umjetničkih aktivnosti,
- poticanje aktivnijeg sudjelovanja studenta u kulturno-umjetničkim događajima na području Grada Rijeke,
- izrada akcijskog plana za uspostavljanje studentskog kulturnog centra.