"Promovirani diplomanti sestrinstva", NL, 18. 5. 2012.
promovirani diplomanti sestrinstva
 
 
altRIJEKA Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije diplomanata stručnog studija sestrinstva. Promovirani su: Karolina Petranović, Tamara Turščak, Martina Macan, Jasmina Mrgan, Dajana Đurić, Tina Franković, Goran Halovanić, Asmir Hurem, Sanja Lojpur, Blerim Morina, Martina Stojaković, Kristina Semeš, Marino Mrva, Ana Paukovac, Ljubica Kušić, Maja Klokočki, Dašurije Rušani, Slobodan Bratić, Mira Galešić, Silvija Petković, Mirna Banićević, Tanja Bajić, Sanja Žilović, Nadija Živolić, Irena Ružić i Ivna Ružić. (A. P.)